SUZUKI

SUZUKI REVISIONE STRUMENTO COMBINATO
Riparazione cruscotto , riparazione quadro strumenti,
riparazione strumento combinato

ALTO IV
                     2002 - 2008

ALTO V                    2009 - 2014

GRAND VITARA II
  2005 - 2014    

KIZASHI
                 2009 - 2014
 
SWIFT III              2004 - 2009
 
SWIFT IV               2010 - 2017
 
SX4                         2006 - 2010
 
WAGON R+            2000 - 2008